Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

dziewczynaszamana
3061 b6be
Reposted fromEtnigos Etnigos vianotorious-rookie notorious-rookie
dziewczynaszamana
8061 e6d5 500
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaiblameyou iblameyou
dziewczynaszamana
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"

March 21 2018

dziewczynaszamana
6055 93bb
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszydera szydera
dziewczynaszamana
dziewczynaszamana
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viasztukamatorka sztukamatorka

March 18 2018

dziewczynaszamana
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
dziewczynaszamana

March 05 2018

dziewczynaszamana
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viamaryjanejanis maryjanejanis
dziewczynaszamana
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viasomebunny somebunny

March 04 2018

dziewczynaszamana
4750 b567 500
Reposted frompiehus piehus viapsychojunkie psychojunkie
dziewczynaszamana

Każdy kochanek, który kocha szczerze, a który jednak nie może cieszyć się miłością wzajemną, czy to w wyniku separacji, czy też przez wzgardę ze strony ukochanej osoby, trzymającej swoje uczucia w sekrecie, czy będący w jakiejkolwiek innej sytuacji musi wreszcie dojść do granic choroby. Będzie czuł się zmęczony i zmizerniały, czasem wręcz nie mając siły podnieść się z łóżka.

— Ibn Hazm
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
dziewczynaszamana
6140 e0a0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

February 25 2018

dziewczynaszamana
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorazmniej corazmniej

February 17 2018

dziewczynaszamana
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viapsychojunkie psychojunkie

February 13 2018

dziewczynaszamana
6314 aa85 500
Reposted fromtfu tfu vianotorious-rookie notorious-rookie

February 11 2018

dziewczynaszamana
4061 5d47 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaszydera szydera
9928 46d8

February 06 2018

dziewczynaszamana
6671 921f 500
Halina Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianibyniic nibyniic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl