Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

dziewczynaszamana
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacorazmniej corazmniej

February 17 2018

dziewczynaszamana
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viapsychojunkie psychojunkie

February 13 2018

dziewczynaszamana
6314 aa85 500
Reposted fromtfu tfu vianotorious-rookie notorious-rookie

February 11 2018

dziewczynaszamana
4061 5d47 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaszydera szydera
9928 46d8

February 06 2018

dziewczynaszamana
6671 921f 500
Halina Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianibyniic nibyniic

February 03 2018

0420 000d
dziewczynaszamana
0899 9a51 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaPastel-Pale Pastel-Pale

January 30 2018

dziewczynaszamana
1739 04e6 500
Reposted fromhagis hagis vianotorious-rookie notorious-rookie

January 17 2018

dziewczynaszamana
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaszydera szydera
dziewczynaszamana
0983 1add 500

January 11 2018

dziewczynaszamana
9261 7b9c 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

January 06 2018

dziewczynaszamana
2261 256b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
dziewczynaszamana
dziewczynaszamana
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viasomebunny somebunny
dziewczynaszamana
6186 a805 500
Reposted fromtwardziel twardziel viaszatanista szatanista

December 29 2017

dziewczynaszamana
- I jest jeszcze jedna rzecz, którą ci przysięgałem, żeby cię przekonać do małżeństwa. Decydująca, moim zdaniem. Ty powiedz. -  Amos obiecał, że nie będzie dnia, w którym bym się nie śmiała.
— Amos Oz do swojej żony Nily, ''Amos Oz o miłości: Obiecałem żonie, że nie będzie dnia, w którym by się nie śmiała'', Wysokie Obcasy, 23.12.17
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
6192 5b9a 500
Reposted fromkulamin kulamin vianotorious-rookie notorious-rookie
dziewczynaszamana
2818 699f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl