Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

dziewczynaszamana
3519 4588 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
dziewczynaszamana
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaciarka ciarka
dziewczynaszamana
4576 9cf4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
dziewczynaszamana
Jestem pewna, że na tym świecie żyją ludzie - i to bardzo szlachetni i wspaniali ludzie, do których miłość nigdy nie przychodzi.
— Ch.Brontë 'Shirley'

August 19 2018

dziewczynaszamana
9233 93f6
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
dziewczynaszamana
0870 42a1 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
dziewczynaszamana
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaszydera szydera
dziewczynaszamana
3985 4ba3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled

July 30 2018

dziewczynaszamana

Ivan Konstantinovich Aivazovsky 

Russian, 1817-1900

Clouds over the sea (detail)

Reposted frompredictableannie predictableannie viaszydera szydera
dziewczynaszamana
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viaszydera szydera

July 24 2018

dziewczynaszamana
0521 89d8

hisvintageworld:

alice in wonderland

First adaptation of the book in this 8 minute Russian silent film from 1903.
Reposted fromsimonsayer simonsayer viabisia bisia
dziewczynaszamana
7845 3f35 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaszydera szydera
dziewczynaszamana
8964 7dc6

July 19 2018

When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaiblameyou iblameyou
dziewczynaszamana
4019 feec 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadrugs drugs
dziewczynaszamana
dziewczynaszamana
6560 217e
Reposted fromkarahippie karahippie viasztukamatorka sztukamatorka

July 10 2018

2859 51b1 500
Reposted fromreckon reckon viaverronique verronique
dziewczynaszamana
7069 60a5
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
dziewczynaszamana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl