Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

dziewczynaszamana
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

October 23 2018

dziewczynaszamana
2070 dfc5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
Sponsored post
feedback2020-admin

October 21 2018

dziewczynaszamana
dziewczynaszamana
the museum of tears
dziewczynaszamana
4353 1728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled

October 18 2018

dziewczynaszamana
4090 9a52 500
Reposted fromzciach zciach viathelittleprince thelittleprince

September 29 2018

dziewczynaszamana
7033 62c7 500
8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viaszydera szydera
dziewczynaszamana
7080 0604
Reposted frommagdenvja magdenvja viabooze booze

September 25 2018

dziewczynaszamana
Lubię miejsca, gdzie części łączą się ze sobą. Oczy z policzkami, nadgarstki z dłońmi.
— Ally Condie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
dziewczynaszamana
Powtarzanie rzeczy pięknych i mądrych jest piękne i mądre samo w sobie i należy do takich samych cnót, jak karmienie głodnych, opiekowanie się zwierzętami, podlewanie roślin i udzielanie jałmużny.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viaiblameyou iblameyou
dziewczynaszamana
5315 90a9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
dziewczynaszamana
Współczucie budzi się dopiero w chwili, gdy rozpoznajemy siebie w drugim człowieku, gdy uświadamiamy sobie, iż wszystko co dotyczy innego człowieka, może się przydarzyć również nam, dokładnie z taką samą siłą, z taką samą brutalnością. Dopiero, gdy uświadamiamy sobie, że nic nas nie chroni, że możemy upaść równie nisko - wyłącznie wtedy - może się obudzić współczucie. Współczucie to nic innego jak strach o siebie.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

September 18 2018

dziewczynaszamana
3519 4588 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
dziewczynaszamana
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaciarka ciarka
dziewczynaszamana
4576 9cf4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
dziewczynaszamana
Jestem pewna, że na tym świecie żyją ludzie - i to bardzo szlachetni i wspaniali ludzie, do których miłość nigdy nie przychodzi.
— Ch.Brontë 'Shirley'

August 19 2018

dziewczynaszamana
9233 93f6
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
dziewczynaszamana
0870 42a1 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...